RADA NAUKOWA

dr Nadia Asheulova, St. Petersburg Branch, Russian Academy of Sciences (Russia)

prof. Dominique Bouchet, Syddansk Universitet (Denmark)

prof. dr hab. Mirosław Chałubiński Instytut Socjologii (UZ)

prof. dr hab. Rafał Drozdowski, Instytut Socjologii (UAM)

prof. dr hab. Aniela Dylus, Instytut Politologii (UKSW)

dr Timothy Eccles, Nottingham Trent University (United Kingdom)

dr Martin Hess, University of Manchester (United Kingdom)

prof. dr hab. Krzysztof Konecki, Instytut Socjologii (UŁ)

prof. dr hab. Zdzisław Krasnodębski, Uniwersytet w Bremie (Germany)

dr hab. Barbara Lewenstein, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (UW)

prof. UW, dr hab. Sławomir Łodziński, Instytut Socjologii (UW)

ks. prof. dr hab. Janusz Mariański Instytut Socjologii (KUL Jana Pawła II)

ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, Instytut Politologii (UKSW)

dr hab. Wojciech Misztal, Instytut Socjologii (UMCS)

prof. dr hab. Andrzej Ochocki, Instytut Socjologii (UKSW)

prof. UAM, dr hab. Krzysztof Podemski, Instytut Socjologii (UAM)

o. prof. dr hab. Andrzej Potocki, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (UW)

prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa (UG)

prof. dr hab. Elżbieta Rekłajtis, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych (PAN)

prof. CC, dr hab. Paweł Ruszkowski (Collegium Civitas)

prof. Louise Ryan, Middlesex University (United Kingdom)

prof. dr hab. Grażyna Skąpska, Instytut Socjologii (UJ)

prof. dr hab. Henryk Skorowski, Instytut Socjologii (UKSW)

prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz Instytut Socjologii (UŚ)

prof. Charles Taylor (Oxford University, McGill University, Northwestern University)

prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz Instytut Socjologii (UKSW)

ks. prof. dr hab. Sławomir H. Zaręba Instytut Socjologii (UKSW)

prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz, Instytut Socjologii (UMK)

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach