Etyka publikacyjna UCS

Kluczowe praktyki etyczne stosowane przez kolegium redakcyjne "Uniwersyteckiego Czasopisma Socjologicznego/Academic Journal of Sociology"

[dostosowanie do wytycznych COPE - Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE - Committee on Publication Ethics) i/lub PERC]
 


1. Naruszenie zasad publikowania
"Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology" (UCS) ma jasno opisaną procedurę postępowania z zarzutami o naruszeniu zasad publikacji, niezależnie od tego, jaką drogą zastrzeżenia dotrą do wydawcy. Czasopismo poważnie traktuje zarzuty pojawiające się przed opublikowaniem tekstu jak i po ukazaniu się go w druku lub na platformie internetowej.

2. Autorstwo i wkład w treść artykułu
 UCS prowadzi odpowiednią politykę co do transparentności oraz precyzyjnego informowania, kto miał udział w pracy nad artykułem i w jakim zakresie. Istnieją zasady zarządzania potencjalnymi sporami.
 
3. Skargi i odwołania
UCS posiada jasno opisaną procedurę rozpatrywania skarg – prosimy o zwracanie się do jego zespołu redakcyjnego lub wydawcy.

4. Konflikty interesów / Konkurencyjne interesy
Istnieją jasne definicje konfliktów interesów i procesy postępowania w przypadku konfliktu interesów autorów, recenzentów, redaktorów czasopism i wydawców, niezależnie od tego, czy zostały one zidentyfikowane przed czy po publikacji.

5. Dane i odtwarzalność
UCS określa zasady dotyczące dostępności danych i zachęca do stosowania wytycznych dotyczących sprawozdawczości zgodnie ze standardową praktyką w swojej dyscyplinie.

6. Nadzór etyczny
Nadzór etyczny obejmuje m.in. zasady uzyskiwania zgody na publikację, teksty na temat zagrożonych populacji, prowadzenie badań z wykorzystaniem zwierząt, badania z udziałem ludzi, postępowanie z poufnymi danymi oraz praktyki biznesowe / marketingowe.
 
7. Własność intelektualna
Wszystkie zasady dotyczące własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i wydawnicze, są jasno opisane. Ponadto wszelkie koszty związane z publikacją są klarowne dla autorów i czytelników. Ustalono, co określa się jako plagiat lub publikacje nakładające się tematycznie.

8. Zarządzanie czasopismami
Istotny jest dokładny opis wykorzystywanej infrastruktury a także efektywne nią zarządzanie - model biznesowy, zasady publikacji,  stosowane procedury a także oprogramowanie służące do efektywnego prowadzenia (niezależnego) czasopisma redakcyjnego. Przykłada się wagę do sprawnego zarządzania i szkolenia zespołów redakcyjnych i wydawniczych.

9. Procesy recenzyjne (peer review)
Procesy recenzyjne są przejrzyście opisane i rzetelnie prowadzone. UCS zapewnia szkolenia dla redaktorów i recenzentów. Przyjęto odpowiedni model procesu recenzyjnego i procedur postępowania w przypadku konfliktu interesów, sporów i odwołań, które mogą powstać w trakcie recenzowania artykułów.

10. Dyskusje i poprawki po publikacji
 UCS umożliwia dyskusję po publikacji tekstu: na  swojej stronie, w postaci listów do edytora lub na zewnętrznej moderowanej stronie, takiej jak np. PubPeer. Istnieją mechanizmy korygowania, poprawiania lub wycofywania artykułów po publikacji.

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach