Prawa autorskie

PRAWA AUTORSKIE

 

1. Wszelkie prawa do periodyku oraz zamieszczonych w nim artykułów posiada Kolegium Redakcyjne.

2. Autorzy są gwarantami prawnej i intelektualnej własności nadsyłanych utworów, oraz nienaruszania praw oraz własności osób trzecich.

3. Dystrybucja "Uniwersyteckiego Czasopisma Socjologicznego / Academic Journal of Sociology", przedruk zawartych w nim tekstów lub przechowywanie całości lub fragmentów w systemach gromadzenia informacji jest możliwe wyłącznie z podaniem źródła, z którego zostały zaczerpnięte.

 


"Ghostwriting”„Guest authorship”

Redakcja „Uniwersyteckiego Czasopisma Socjologicznego / Academic Journal of Sociology" przestrzega i wdraża zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące ochrony przed nieujawnionym autorstwem lub współautorstwem artykułu („ghostwriting”) i pozornym autorstwem lub współautorstwem artykułu ("guest authorship"). W związku z powyższym od autorów publikacji wymaga się ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji. Wykryte przypadki „ghostwriting” i „guest autorship” będą traktowane jako przejaw nierzetelności naukowej i z tego względu dokumentowane oraz przekazywane do właściwych instytucji.

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach