Wydawca

 


 

Wydawca:  Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

                 ul. Dewajtis 5, domek nr 2

                 01-815 Warszawa

                 Link do strony Wydawnictwa UKSW =>

 

ISSN:  2299-2367

 

Podstawą oceny merytorycznej publikowanych artykułów są anonimowe recenzje. 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach