Zespół recenzentów UCS 2016

Janusz Balicki - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Piotr Binder - Polska Akademia Nauk

Elżbieta Bojanowska - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Piotr Broda-Wysocki - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Izabela Bukalska - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Mirosław Chałubiński - Uniwersytet Zielonogórski

Aniela Dylus - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Weronika Felcis - Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne

Martyna Kawińska - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wojciech Klimski - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Piotr Komorowski - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Olga A. Kotowska-Wójcik - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Barbara Lewenstein - Uniwersytet Warszawski

Maria Libiszowska-Żółtkowska - Uniwersytet Warszawski

Jolanta Łodzińska - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Janusz Mariański - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Paweł Matuszewski - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wojciech Misztal - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Andrzej Najda - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Mikołaj Pawlak - Uniwersytet Warszawski

Arkadiusz Peisert - Uniwersytet Gdański

Jolanta Perek-Białas - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie / Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Andrzej Potocki - Uniwersytet Warszawski

Tomasz Rowiński - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Henryk Skorowski - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Iwona Sobieraj - Uniwersytet Opolski

Maria Sroczyńska - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wojciech Świątkiewicz - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Joanna Truszkowska - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dariusz Wadowski - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Krzysztof Wielecki - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Rafał Wiśniewski - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Andrzej Wójtowicz - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Artur Wysocki - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Marcin Zarzecki - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Mateusz Zych - 0,5 Sigma R&D

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach