Kontakt z Sekretariatem UCS

+ przyjmowanie do recenzji artykułów, recenzji i sprawozdań,

+ kontakt w sprawach organizacyjnych,

+ promocja "Uniwersyteckiego Czasopisma Socjologicznego / Academic Journal of Sociology",

+ odbiór i wysyłanie zeszytów w formie papierowej, jak również umów i oświadczeń autorskich. 

 

dr Marcin Choczyński

Sekretariat "Uniwersyteckiego Czasopisma Socjologicznego"

Instytut Socjologii WNHiS UKSW bud. 23, pok. 313

ul. Wóycickiego 1/3

01-938 Warszawa

m.choczynski@uksw.edu.pl 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach