Kolegium redakcyjne UCS

 

ks. prof. zw. dr hab. Sławomir H. Zaręba, Instytut Socjologii UKSW – redaktor naczelny

dr Marcin Zarzecki, Instytut Socjologii UKSW – z-ca redaktora naczelnego

prof. UKSW dr hab. Maria Sroczyńska, Instytut Socjologii UKSW – członek kolegium redakcyjnego

prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki, Instytut Socjologii UKSW – członek kolegium redakcyjnego

prof. UKSW dr hab. Rafał Wiśniewski, Instytut Socjologii UKSW - członek kolegium redakcyjego

dr Anna Linek, Instytut Socjologii UKSW – członek kolegium redakcyjnego

dr Paweł Matuszewski, Instytut Politologii UKSW – redaktor statystyczny

dr Izabela Bukalska, Instytut Socjologii UKSW – redaktor językowy (język angielski)

mgr Ewa Antoniak, Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji UKSW - redaktor jezykowy (język polski)

dr Marcin Choczyński, Instytut Socjologii UKSW – sekretarz redakcji

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach